Undervisningen


UNDERVISNINGSPLIGT

Eleverne henvises via skolepsykologisk kontor i henhold til folkeskolelovens §20 stk.2, der omhandler specialundervisning for børn, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

I det kalenderår, hvor et barn fylder 6 år, kan det optages i børnehaveklasse og har som alle andre børn undervisningspligt som 7 årig.

Undervisningspligten ophører, når barnet har modtaget undervisning i 9 år.

Specialcenter Brændkjær kan give tilbud om et 10. skoleår.

 

SKOLESTART

Ved børnenes overgang fra børnehave til skole søger vi at opnå de bedst mulige betingelser ved at optage kontakt inden skolestarten.

Det sker ved besøg i børnehaven. Ligeledes inviteres børn og forældre til at besøge skolen.

 

OM UNDERVISNINGEN

Undervisningen foregår i grupper. En gruppe vil ca. bestå af 12-14 elever, 3-4 lærere og evt. en skolepædagog og pædagogmedhjælper. Eleverne i grupperne er hovedsageligt delt efter alder. Elever med autisme eller fysisk handicappede uden sprog vil som oftest modtage undervisning i særskilte grupper af mindre størrelse.

Der laves en individuel læseplan for hver elev. Denne samt det sociale sigte skaber klassens skema. Skoleåret afsluttes med en statusrapport, hvori også nye mål opsættes.

Elevernes timetal er p.t. :

Yngste: 22 timer        Mellemste: 26 timer         Ældste: 28 timer (8.-11.årg.)

 

Som supplement til den daglige undervisning deltager eleverne desuden i: